Termomodernizacja budynków i niektóre rozwiązania konstrukcyjne. Antyalergiczne termoizolacyjne tynki i farby. Ulgi termomodernizacyjne. Ocieplenie kontenerów.

BĄDŹ ECO

Termomodernizacja budynków.

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem. Termomodernizacja – przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Termomodernizacja pozwala zaoszczędzić do 4500 zł rocznie, 3,6 mln polskich domów nie ma ocieplenia według danych podanych przez Gazetę Pomorską. Przyczynami wysokich kosztów użytkowania budynków są nadmierne straty ciepła powodowane z kolei przez złą izolację przegród zewnętrznych, nieszczelne okna oraz niską sprawność instalacji grzewczych. Dlaczego warto poddać dom  kompleksowej termomodernizacji?

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu zmian, które pozwolą ograniczyć straty ciepła do minimum. Można to osiągnąć m.in. przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody.

Kluczem do właściwego rozpoczęcia działań w zakresie termomodernizacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Kompleksowa analiza pokazuje różne możliwości oszczędzania energii – począwszy od realizacji najprostszych działań, jak wymiana oświetlenia na mniej energochłonne oraz wymiana stolarki poprzez modernizację instalacji wewnętrznych, lub kompleksowe ocieplenie.

 Kompleksowe ocieplenie tynkiem termorefleksyjnym

Najnowsze technologie pozwalają przeprowadzić termomodernizację bardzo łatwo i w ciągu kilku dni, nawet własnymi siłami. Zastosowanie naszych nowoczesnych certyfikowanych produktów w postaci antyalergicznych nanotynków termorefleksyjnych i farb fotokatalitycznych termorefleksyjnych pozwala przeprowadzić termomodermnizacje pomieszczeń od wewnątrz o każdej porze roku w ciągu kilku dni bez pracochłonnych zewnętrznych prac, likwidując wszystkie mostki cieplne w pomieszczeniu i ocieplając dom nawet do parametrów domu pasywnego. Po skutecznie przeprowadzonej termomodernizacji z wykorzystaniem naszych rewolucyjnych nanoproduktów koszty ogrzewania mogą być obniżone nawet trzykrotnie. W niektórych przypadkach koszty ogrzewania mogą być nawet zerowe.

           

Ocieplenie salonu płytami Cementex grubościa 3,5 mm z naniesionym tynkiem termorefleksyjnym

 

Jest kilka sposobów wykonania ocieplenia. Po zakupie produktów, Państwo,  otrzymacie obszerną konsultację jak przeprowadzić termomodernizację waszego lokum, najprostszym sposobem, uwzględniając specyfikę i możliwości w każdym przypadku.  Szczególnie trzeba podkreślić , że po przeprowadzeniu procesu termomodernizacji powietrze w Państwa domu będzie zdrowe, bez obcych szkodliwych pyłów  PM10, formaldehydów i innych lotnych związków organicznych. I jeszcze niemały aspekt- bez zapachów tak zwanego “STAREGO DOMU’.  Szczególne znaczenie nabiera w okresie zimowym , kiedy w przeważającej części naszego kraju zaczyna występować smog w postaci trujących tlenków azotu NOx. Nasze tynki i farby znacząco redukują NOx  przez zastosowanie nanopowłok fotokatalitycznych.

Ocieplenie kontenerów.

Najprostszym sposobem jest otynkowanie metalowej powierzchni kontenera tynkiem  Afontermo A 1-2. Po nałożeniu 4 mm wewnątrz kontenera i 4-6mm na zewnątrz bezpośrednio na metalową powierzchnię  kontener nadaje się na cele mieszkalne. Ocieplenie kontenerów tynkami termorefleksyjnymi jest najszybszą, najprostszą i najtańszą metodą na termomodernizację kontenerów. 

Ulga termomodernizacyjna

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

 • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne – nie ma tu obowiązku rozpoczęcia go od audytu termomodernizacyjnego,
 • kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od dochodu,
 • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat (np. rozpoczęcie – pierwszy wydatek – pażdziernik 2020 – zakończenie nie później niż 31 grudnia 2023 r.),
 • odliczać poczynione wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W tym także budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.

Ile można skorzystać na uldze termomodernizacyjnej?

Kwotę poniesionych kosztów odliczamy od dochodu, który rozliczamy w deklaracji podatkowej.
Maksymalna kwota wydatków, które możemy rozliczyć to 53.000zł.

Kwota, którą zaoszczędzimy w wyniku może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co ważne limit 53.000zł dotyczy nie danej nieruchomości, lub danej inwestycji, ale podatnika. Zatem każdemu z małżonków przysługuje niezależnie. Odliczeniu podlegają wydatki na usługi oraz materiały i urządzenia związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r. 

Lista obejmuje:

 

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniu mogą podlegać także usługi według poniższej listy:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

montaż pompy ciepła;

 1. montaż kolektora słonecznego;
 2. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 3. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 4. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 5. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 6. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Podstawą do rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi można skorzystać wyłącznie na podstawie imiennej faktury VAT wystawionej przez sprzedawcę towaru rozliczanego w ramach ulgi, lub usługodawcę, który wykonuje zamierzenie termomodernizacyjne.
Zakończenie prac termomodernizacyjnych należy potwierdzić stosownym protokołem. Jeżeli prace wykonujemy samodzielnie, taki protokół powinniśmy sporządzić sami. Stanowi on podstawę i dowód wskazujący na zakończenie prac termomodernizacyjnych.
Od roku 2018 nie jest konieczne przeprowadzanie audytu energetycznego, co bardzo upraszcza przygotowanie oraz przeprowadzanie prac.

Najtańszym i najprostszym  rozwiązaniem jest ocieplenie domu od wewnątrz ekologicznym fotokatalitycznym tynkiem termorefleksyjnym Eco+AfonTermo. Nawet do 70% mogą być obniżone rachunki za energię po prawidłowo przeprowadzonej termomodernizacji nano produktami Eko+ AfonTermo. Dzięki prawidłowo przeprowadzonej termomodernizacji za pomocą AfonTermo nie będzie konieczności kupna drogich kotłów. Pomieszczenie może być ogrzane tanim źródłem energii, jakimi są promienniki ciepła lub folię grzewcze ze sterownikami. Po założeniu systemów fotowoltaicznych koszty ogrzewania mogą być nawet zerowe.

 

Strona w budowie

Domy Modułowe gotowe do montażu

Domy z paczki do samodzielnego montażu.

Europejska jakość i nowoczesny design !

Komplet gotowych elementów do złożenia samodzielnie lub przy pomocy ekipy budowlanej w ciągu 24 godzin roboczych.

  Domki całoroczne 30m2, 60 m2. Pełny komplet montażowy

 • Podstawowy zestaw modułowy z wykończeniem zewnętrznym i wewnętrznym;
 • Okna i drzwi (instalowane fabrycznie);
 • Wymagane materiały mocujące;
 • Wewnętrzne linie serwisowe (orurowanie, wentylacja, elementy elektryczne);
 • Artykuły sanitarne;
 • Instalacja – nadzór na budowie u Klienta;
 • Zestaw podstawowych narzędzi montażowych (wkrętarka z końcówkami, zestaw kluczy, młotek itp.).

Komplet domów w wykończeniu deweloperskim.

Komplet zawiera:

– Pełny komplet elementów konstrukcyjnych domu z modułów.

-Wełnę drzewną lub skalną do ocieplenia budynku, innowacyjne folie termorefleksyjne i termoakustyczne 

-Komplet łączników i elementów mocujących.

-Płyty suchej zabudowy i wykończeniowe najwyższej światowej klasy.

Komplet nie zawiera materiałów elektrycznych.

Komplet może zawierać również dodatkowe elementy, jak okna , drzwi, gipsy, farby etc, które mogą być uwzględnione przy podpisaniu umowy.

Wszystkie produkty wyłącznie produkcji znanych europejskich firm i posiadają certyfikaty i znaki CE.

Zaletą naszego systemu jest prostota budowy domu, która pozwala samodzielnie wybudować wymarzony własny ekologiczny i ciepły energooszczędny dom w standardzie domu pasywnego.

Największą zaletą naszego systemu jest prosty system lączenia elementów. Faktycznie to jest system prefabrykowanego domu, ale bez ciężkich elementów. Działając wg instrukcji cały dom można wybudować w ciągu miesiąca. Zatrudniając kwalifikowaną ekipę w ciągu 1-1, 5 miesiąca można zamieszkać we własnym ekologicznym domu. Ten dom nie jest domem potocznie nazywanym szkieletowym, chciaż ma dużo wspólnego z nim.  Najbardziej sprawdzony system w Europie. Dzięki nowoczesnej technologii obróbki drewna powstał dotychczas nie znany materiał LVL, który jest trzykrotnie mocniejszy od zwykłego drewna i pozwala zastosować przekroje znacząco mniejsze i trwalsze. Dzięki temu powstała możliwość zaoszczędzenia materiałów i tym samym nie pogarszając, a odwrotnie wzmacniając konstrukcję.

Www.dinol.pl

info@dinol.pl